تبلیغات
سایت اطلاع رسانی لوله و پروفیل - جوش لوله و پروفیل با لیزر

گروه فنی مهندسی یزد زیمنس


سازنده جوش لوله و پروفیل با لیزربرای انواع آلیاژها و سوپر آلیاژها


جوش لوله آلومینیوم لیزر

ساخت لیزر توان بالا برای نصب روی رلفرمینگ

جوش لیزر لوله پروفیل

و فروش و نصب

جوش لیزر لوله

آموزش
laser pipe
و خدمات

 جوش لیزر پروفیل

E-MAIL: yazd.siemens@Gmail.com

david_razmahamg@yahoo.com

Website: http://yazdsiemens.niazerooz.com