تبلیغات
سایت اطلاع رسانی لوله و پروفیل - فروش قطعات جوش فرکانس بالا و كوره if ( های فرکانس )

یزد زیمنس

تهیه ، واردات و فروش انواع قطعات کوره و

جوش القائی

انواع لامپ


لامپ جوش القایی

انواع خازن سرامیکی دیسکی

انواع خازن آبگرد
انواع مقاومت شبکه


مقاومت شبکه

انواع ترانس قدرت

ترانس کوره 1000 کاوا
ترانس قدرت

انواع ترانس فیلمان


ترانس فیلمان
انواع برد کنترل جوش و کوره

برد جوش القایی
برد جوش ترماتول و...