تبلیغات
سایت اطلاع رسانی لوله و پروفیل - ماشین سازى یزد ( دستگاه آب مقطر مخصوص جوش القایی )

ماشین سازى یزد
سازنده

ماشین آلات صنعتی

و 


دستگاه آب مقطر و آب غیر یونیزه


مخصوص جوش القایی

آب مقطر جوش القائیدستگاه آب مقطر جوش القائی

09323124920


yazd.machinery.co@gmail.com